Daniel Enachescu

Daniel Enachescu

Daniel Enăchescu este președintele și membru fondator al Asociatiei “Se Poate”. Are o vastă experiență de lucru în ONG-uri și este specializat în managementul de proiect şi evenimente, facilitarea şi coordonarea proiectelor internaționale în domeniul educației non-formale. Principalele sale domenii de expertiză sunt problemele de mediu şi dezvoltare durabilă, incluziunea socială, şomajul în rândul tinerilor, egalitatea de gen şi voluntariat. A urmat cursuri certificate în management de proiect, managementul voluntarilor și formare de traineri.