Resurse

 • We dream, create and craft educational experiences.

  BROȘURĂ

  Credem cu tărie că schimbarea este posibilă, atunci când oamenii își asumă responsabilitatea şi că schimbarea în societate este posibilă atunci când noi toţi creăm oportunităţi.


  Broșura este disponibilă doar în limba engleză.

  Descarcă (PDF)
 • Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii”

  METODOLOGIE

  În cadrul proiectului „Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, a fost elaborată o metodologie de monitorizare a politicii publice alternative în domeniul tineretului.


  Metodologia este disponibilă doar în limba română.

  Descarcă (PDF) Pagină Proiect
 • Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii”

  Politică publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii prin validarea competențelor transversale obținute prin educație nonformlă

  În cadrul proiectului „Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, a fost elaborată o politică publică alternativă care vizează dezvoltarea competențelor transversale necesare intrării pe piața muncii a tinerilor.


  Politica publică este disponibilă doar în limba română.

  Descarcă (PDF) Pagină Proiect
 • Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii”

  TOOLKIT PENTRU ELABORAREA POLITICILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL TINERETULUI

  În cadrul proiectului „Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, a fost realizat un toolkit, instrument util și practic pentru organizațiilor neguvernamentale interesate să monitorizeze sau să dezvolte politici publice în domeniul tineretului.


  Toolkit-ul este disponibil doar în limba română.

  Descarcă (PDF) Pagină Proiect
 • Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii”

  Studiu în domeniul politicilor publice

  În cadrul proiectului „Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, a fost elaborat un studiu în vederea identificării bunelor practici în domeniul politicilor publice ce privesc promovarea educației nonformale ca modalitate de dezvoltare a competențelor transversale pentru inserția tinerilor pe piața muncii.


  Studiul este disponibil doar în limba română.

  Descarcă (PDF) Pagină Proiect
 • Build Opportunities for Nourishments by Doing Sports

  GHID DE BUNE PRACTICI

  În cadrul proiectului “Build Opportunities for Nourishments by Doing Sports”, cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, a fost elaborat un ghid de bune practici care cuprinde informații despre evenimentele sportive organizate în 4 țări, România, Italia, Lituania și Slovenia,  recomandări privind cele mai bune modalități de introducere a sportului în viața de zi, dar și tutoriale cu 5 categorii diferite de antrenamente dezvoltate de Universitatea Sportivă din Lituania.


  Ghidul este disponibil doar în limba engleză.

  Descarcă (PDF) Pagină Proiect
 • Build Opportunities for Nourishments by Doing Sports (B.O.N.D.S)

  STUDIU PRIVIND SPORTUL, NUTRIŢIA ŞI MODUL DE VIAŢĂ ÎN PATRU ŢĂRI EUROPENE

  În cadrul proiectului “Build Opportunities for Nourishments by Doing Sports”, cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, a fost realizat un studiu privind sportul, nutriția și modul de viață în patru țări europene: România, Italia, Lituania și Slovenia. Acest studiu prezintă rezultatele celor două sondaje efectuate în timpul implementării proiectului BONDS în 2018.


  Studiul este disponibil atât în limba engleză, cât și în limba română.

  Descarcă (PDF) Pagină Proiect
 • Build Opportunities for Nourishments by Doing Sports

  FLYER

  Proiectului “Build Opportunities for Nourishments by Doing Sports” (B.O.N.D.S), cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, este un proiect care vizează promovarea cetăţeniei active, împreună cu incluziunea socială şi egalitatea prin sport şi prin activităţi fizice pentru crearea unui stil de viaţă sănătos în conformitate cu documentele strategice europene.


  Flyer-ul este disponibil doar în limba engleză.

  Descarcă (PDF) Pagină Proiect
 • ”Pescuitul – oportunitatea turistică transfrontalieră / produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor”

  STUDIU

  În cadrul proiectului ”Pescuitul – oportunitatea turistică transfrontalieră / produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, a fost elaborat un studiu comun România-Bulgaria cu privire la locurile de pescuit recreațional, inventarierea speciilor de pești, patrimoniul cultural tangibil și intangibil, unitățile de cazare și unitățile de servit masa din aria de interes a proiectului.


  Studiul este disponibil doar în limba română.

  Descarcă (PDF) Pagină Proiect