PUBLIC POLICIES FOR YOUNG PEOPLE: FROM KNOWLEDGE TO INVOLVEMENT

PUBLIC POLICIES FOR YOUNG PEOPLE: FROM KNOWLEDGE TO INVOLVEMENT

Scop: Stimularea implicării participanților în politicile publice și implicit în comunitățile din care fac parte. Pe lângă o bună cunoaștere a drepturilor și obligațiilor civile, o atitudine proactivă generează participarea la acțiunile de voluntariat sau în activitățile ONG-urilor și contribuie la menținerea unei comunități sănătoase din punct de vedere social. Implicarea frecventă a tinerilor în astfel de activități poate deveni un impuls pentru autorități și pentru ca sistemul politic să funcționeze sub presiune pozitivă în procesul de rezolvare a problemelor caracteristice comunității.  

This image has an empty alt attribute; its file name is image021-1.png

Obiective: 

  • Creșterea nivelului de competențe în domeniul politicilor publice pentru cei 36 de participanți care au urmat cele 10 zile de proiect;
  • Încurajarea unei atitudini de implicare și responsabilitate în activitățile și proiectele specifice ONG-urilor privind îmbunătățirea politicilor publice pentru ocuparea forței de muncă;
  • Facilitarea schimbului de experiență între beneficiari în funcție de specificul fiecărui stat participant;
  • Realizarea unui studiu de caz asupra echipelor internaționale, pornind de la situația din țările de origine, prin utilizarea informațiilor obținute în timpul activităților proiectului.
This image has an empty alt attribute; its file name is image011-5.png

Perioada de desfășurare a proiectului: 23 Octombrie 2015 – 2 Noiembrie 2015 

This image has an empty alt attribute; its file name is image013-3.png

Locație: Boldești-Scăieni, județul Prahova 

Beneficiari: 36 de tineri cu vârsta curpinsă între 18-30 de ani. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image019-1.png

Țări partenere: Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia și Turcia.  Mai multe informații puteți găsi accesând următorul link: https://www.facebook.com/pg/publicpoliciesforyouthpeople/about/?ref=page_internal

Comentarii

Niciun comentariu nu a fost postat

Lasă un comentariu