PUBLIC POLICIES FOR YOUNG PEOPLE: FROM KNOWLEDGE TO INVOLVMENT

Scop: Proiectul Asociației Se Poate are ca scop stimularea implicării participanților în politicile publice, în comunitățile din care fac parte. Pe lângă o bună cunoaștere a drepturilor și obligațiilor civile, o atitudine proactivă care generează participarea la acțiunile de voluntariat sau în activitățile ONG-urilor contribuie la menținerea unei comunități sănătoase din punct de vedere social. Implicarea frecventă a tinerilor în astfel de activități poate deveni un impuls pentru autorități și pentru ca sistemul politic să funcționeze sub presiune pozitivă în procesul de rezolvare a problemelor caracteristice comunității.

 

Obiective: Echipa de implementare a formulat 4 obiective care trebuie atinse. Succesul realizării lor va fi permanent monitorizat și evaluat în timpul activităților.

– Creșterea nivelului de competențe în domeniul politicilor publice pentru cei 36 de participanți care au urmat cele 10 zile de proiect

– încurajarea unei atitudini de implicare și responsabilitate în activitățile și proiectele specifice ONG-urilor privind îmbunătățirea politicilor publice pentru ocuparea forței de muncă

– Facilitarea schimbului de experiență între beneficiari în funcție de specificul fiecărui stat participant

– Realizarea unui studiu de caz asupra echipelor internaționale, pornind de la situația din țările de origine, prin utilizarea informațiilor obținute în timpul activităților proiectului

Durată: 23 octombrie- 2 noiembrie 2015

Arie de desfășurare: Boldești- Scăieni, județul Prahova

Categorie de persoane beneficiare: tineri cu vârsta curpinsă între 18-30 de ani

Număr de beneficiari: 36 de participanți din 6 țări: România, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, Turcia

Mai multe informații aici puteți găsi accesând următorul link:

https://www.facebook.com/pg/publicpoliciesforyouthpeople/about/?ref=page_internal