MYTH AND GREET

Scop: “Myth și Greet”  este un proiect care are ca scop să ofere celor 35 de tineri provenind din statele europene posibilitatea de a participa la un program de schimb de tineri cu tematică culturală. Scopul principal al proiectului este identificarea și promovarea importanței tradiției și mitologiei la nivel național și regional între țările participante.

Obiective: Obiectivele principale ale proiectului cuprind:

 

  1. Un schimb intercultural de tineret bazat pe tradiții naționale și regionale care va aduna 35 de participanți și va avea loc în decursul celor 10 zile de activități din cadrul proiectului, inclusiv dezbateri și activități bazate pe învățarea non-formală, coordonate de experți și facilitatori, participanții învață și înțeleg mai bine istoria și cultura locală și regională din cele 5 țări participante.
  2. Creșterea gradului de conștientizare a participanților cu privire la importanța tradițiilor naționale și regionale bazate pe mitologie și folclor și rolul lor în modelarea identității naționale și a identității regionale comune care unește toată lumea în cadrul comunității europene. Creșterea toleranței și a cooperării între state, pe baza unei mai bune cunoașteri și înțelegeri reciproce. Măsura în care acest obiectiv va fi îndeplinită va fi monitorizată în cadrul anchetelor / chestionarelor pe care fiecare participant le va completa înainte și după cele 10 zile de activități și prin discuțiile deschise din cadrul sesiunilor dedicate reflecției asupra a ceea ce au învățat.
  3. Îmbunătățirea cunoștințelor participanților cu privire la tradiții și obiceiuri în toate țările participante, pe parcursul celor 10 zile de activitate, colaborând la realizarea a 14 materiale multimedia care vor fi postate online pe site-ul dedicat proiectului și pe site-urile organizațiilor partenere.

Durată: 30 martie- 9 aprilie 2017

Aria de desfășurare: comuna Cerașu, județul Prahova

Categoria de persoane beneficiare: tineri cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani

Număr de beneficiari: 35 de tineri din 5 țări: România, Portugalia, Macedonia, Grecia și Bulgaria