Nonformal Se Poate (POCA)

Nonformal Se Poate (POCA)

 

Finanțator: Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 968,311.80 lei

Durată: Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni (Iunie 2018 – Septembrie 2019).

Cod proiect: Cod SIPOCA/SMIS: 274/112219

Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente

 

Organizații implicate: Asociația Se Poate în parteneriat cu Asociația Umanistă Română

 

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității celor două asociații care implementează proiectul, Asociația Se Poate în parteneriat cu Asociația Umanistă Română, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice existente în domeniul educației non-formale cu accent pe dezvoltarea competențelor transversale, în vederea inserției sustenabile și eficiente a tinerilor pe piața muncii. Obiectivul proiectului se va realiza cu implicarea ONG-urilor și partenerilor sociali în etape de consultare, dezbatere și promovare a propunerii alternative.

Abordarea puternic participativă și subsidiară a proiectului stă la baza caracterului său inovator, accentul fiind pus pe colaborarea public-privată.

 

 

Obiective specifice

 

Obiectivul Specific 1

Formarea unui număr de 20 de reprezentanți ai celor 2 parteneri (organizații neguvernamentale) în domeniul elaborării politicilor publice.

 

Obiectivul Specific 2

Formularea și fundamentarea unei politici publice alternative în domeniul educației non-formale în cadrul unui proces de consultare cu participarea a 112 reprezentanți ai ONG-     urilor/partenerilor sociali (56 de organizații) și a 32 de reprezentanți ai instituțiilor/autorităților locale și centrale de la nivel național până în luna a 12a .

 

Obiectivul Specific 3

Promovarea in randul decidentilor si al stakeholderilor de la nivel central si local a oportunității și eficacității politicii publice alternative în domeniul educației non-formale, elaborata în cadrul proiectului pe durata a 16 luni, în vederea acceptării.

 

 

Activitățile importante din cadrul proiectului

1. Realizarea unui studiu în vederea identificării bunelor practici existente la nivel național și european.

Scopul acestui studiu a fost de a identifica bune practici în domeniul politicilor publice ce privesc promovarea educației nonformale ca modalitate de dezvoltare a competențelor transversale atât de necesare inserției sustenabile a tinerilor pe piața muncii.

2. Formarea personalului din ONG-urile partenere în proiect în domeniul elaborării politicilor publice

Această activitate s-a realizat în luna august 2018, iar principalele rezultate obținute în urma cursului de formare care s-a desfășurat timp de 2 zile în București pot fi vizualizate accesând secțiunea special dedicată cursului.

3. Elaborarea politicii publice alternative

Au fost organizate 8 sesiuni de consultare în perioada ianuarie-februarie 2019 în principalele regiuni de dezvoltare din România, mai exact în orașele București, Ploiești, Craiova, Brașov, Constanța, Iași, Cluj și Timișoara, în vederea elaborării politicii publice.

4. Activități de informare și comunicare

În perioada aprilie-iunie 2019 au avut loc în cele 8 regiuni de dezvoltare unde au fost desfășurate sesiunile de consultare, sesiunile de promovare a politicii publice la care au fost invitați să participe reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice locale.

5. Studiu privind impactul proiectului asupra organizațiilor participante – este o activitate care se află în desfășurare

Studiul isi propune sa evalueze nivelul de implicare al organizațiilor participante in functie de

tipologia organizatiei, dimensiunea si experienta acesteia, numarul de activitati ale proiectului la care a participat.

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului este format din minimum minim 112 reprezentanti ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanti ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale) si ai partenerilor sociali

Rezultate așteptate

Rezultat proiect 1- Proiect implementat in in conditiile de calitate, financiare si de timp specificate prin contract si modificarile ulterioare ale acestuia. Indeplinirea indicatorilor asumati si ale rezultatelor asteptate contribuie la indeplinirea tuturor indicatorilor de realizare si de rezultat ai POCA asumati in cadrul proiectului.

Rezultat proiect 2 – 1 studiu in vederea identificarii bunelor practici existente la nivel national si european realizat si publicat pe site-ul proiectului;

Rezultat proiect 3 – Personal din ONG-uri si parteneri sociali formati in domeniul elaborarii politicilor publice (identificare, fundamentare, monitorizare si evaluare politicilor publice)

Rezultat proiect 4 – 1 Politica publica alternativa in domeniul educatiei non-formale elaborata

Rezultat proiect 5 – Instrument independent de monitorizare a politicii publice alternative in domeniul educatiei non-formale elaborat

Rezultat proiect 6 – politica publica alternativa in domeniul educatiei non-formale promovata in vederea acceptarii

Rezultat proiect 7 – politica publica alternativa in domeniul educatiei non-formale promovata in vederea acceptarii

Rezultat proiect 8 – 1 studiu privind impactul proiectului asupra capacitatii organizatiilor participante de a formula si promova noi propuneri de politica publica realizat.

 

 

Tot în cadrul proiectului “Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii” a fost constituită o rețea informală de ONG-uri.

Această rețea reprezintă  un instrument prin care dorim să dăm voce inițiativei noastre, să prezentăm politica publică elaborată unui public cât mai larg și să colectăm un feedback cât mai divers din partea fiecărui actor implicat și reunește peste 30 de organizații non-guvernamentale, active în domeniul tineret și educație în România.

Ne dorim ca împreună cu membrii rețelei informale să identificăm cele mai eficiente instrumente prin care politica publică elaborată să fie implementată, astfel încât să producă efecte în integrarea tinerilor piața muncii.

Dacă v-am făcut curioși și vreți să descoperiți ONG-urile care au dat curs invitației noastre, regăsiți aici lista partenerilor, precum și datele lor de contact.

Website https://www.nonformalsepoate.ro/

 

Facebook https://www.facebook.com/nonformalsepoate/

Comentarii

Niciun comentariu nu a fost postat

Lasă un comentariu