Nonformal Se Poate (POCA)

Nonformal Se Poate (POCA)

 

Finanțator: Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 968,311.80 lei

Durată: Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni (Iunie 2018 – Septembrie 2019).

Cod proiect: Cod SIPOCA/SMIS: 274/112219

Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente  

Organizații implicate: Asociația Se Poate în parteneriat cu Asociația Umanistă Română  

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității celor două asociații care implementează proiectul, Asociația Se Poate în parteneriat cu Asociația Umanistă Română, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice existente în domeniul educației non-formale cu accent pe dezvoltarea competențelor transversale, în vederea inserției sustenabile și eficiente a tinerilor pe piața muncii. Obiectivul proiectului se va realiza cu implicarea ONG-urilor și partenerilor sociali în etape de consultare, dezbatere și promovare a propunerii alternative. Abordarea puternic participativă și subsidiară a proiectului stă la baza caracterului său inovator, accentul fiind pus pe colaborarea public-privată.    

Obiective specifice

Obiectivul Specific 1: Formarea unui număr de 20 de reprezentanți ai celor 2 parteneri (organizații neguvernamentale) în domeniul elaborării politicilor publice.  

Obiectivul Specific 2: Formularea și fundamentarea unei politici publice alternative în domeniul educației non-formale în cadrul unui proces de consultare cu participarea a 112 reprezentanți ai ONG-     urilor/partenerilor sociali (56 de organizații) și a 32 de reprezentanți ai instituțiilor/autorităților locale și centrale de la nivel național până în luna a 12a .  

Obiectivul Specific 3: Promovarea în rândul decidenților și al stakeholderilor de la nivel central și local a oportunității și eficacității politicii publice alternative în domeniul educației non-formale, elaborată în cadrul proiectului, pe durata a 16 luni, în vederea acceptării.    

Activitățile importante din cadrul proiectului

1. Realizarea unui studiu în vederea identificării bunelor practici existente la nivel național și european. Scopul acestui studiu a fost de a identifica bune practici în domeniul politicilor publice ce privesc promovarea educației nonformale ca modalitate de dezvoltare a competențelor transversale atât de necesare inserției sustenabile a tinerilor pe piața muncii.

2. Formarea personalului din ONG-urile partenere în proiect în domeniul elaborării politicilor publice Această activitate s-a realizat în luna august 2018, iar principalele rezultate obținute în urma cursului de formare care s-a desfășurat timp de 2 zile în București pot fi vizualizate accesând secțiunea special dedicată cursului.

3. Elaborarea politicii publice alternative. Au fost organizate 8 sesiuni de consultare în perioada ianuarie-februarie 2019 în principalele regiuni de dezvoltare din România, mai exact în orașele București, Ploiești, Craiova, Brașov, Constanța, Iași, Cluj și Timișoara, în vederea elaborării politicii publice.

4. Activități de informare și comunicare. În perioada aprilie-iunie 2019 au avut loc în cele 8 regiuni de dezvoltare unde au fost desfășurate sesiunile de consultare, sesiunile de promovare a politicii publice la care au fost invitați să participe reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice locale.

5. Studiu privind impactul proiectului asupra organizațiilor participante – este o activitate care se află în desfășurare Studiul isi propune sa evalueze nivelul de implicare al organizațiilor participante in functie de tipologia organizatiei, dimensiunea si experienta acesteia, numarul de activitati ale proiectului la care a participat.

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului este format din minimum 112 reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autoritatilor administrației publice locale) și ai partenerilor sociali;

Rezultate așteptate

Rezultat proiect 1- Proiect implementat în conditiile de calitate, financiare și de timp specificate prin contract și modificările ulterioare ale acestuia. Îndeplinirea indicatorilor asumați și ale rezultatelor așteptate contribuie la îndeplinirea tuturor indicatorilor de realizare și de rezultat ai POCA asumați în cadrul proiectului

Rezultat proiect 2 – 1 studiu în vederea identificării bunelor practici existente la nivel național și european realizat și publicat pe site-ul proiectului;

Rezultat proiect 3 – Personal din ONG-uri și parteneri sociali formați in domeniul elaborarii politicilor publice (identificare, fundamentare, monitorizare si evaluare politicilor publice)

Rezultat proiect 4 – 1 Politica publică alternativă în domeniul educației non-formale elaborată

Rezultat proiect 5 – Instrument independent de monitorizare a politicii publice alternative în domeniul educației non-formale elaborate; Rezultat proiect 6 – politica publică alternativă în domeniul educației non-formale promovată în vederea acceptării;

Rezultat proiect 7 – politica publică alternativă în domeniul educației non-formale promovată în vederea acceptării;

Rezultat proiect 8 – 1 studiu privind impactul proiectului asupra capăcității organizațiilor participante de a formula și promova noi propuneri de politică publică. Tot în cadrul proiectului “Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii” a fost constituită o rețea informală de ONG-uri. Această rețea reprezintă  un instrument prin care dorim să dăm voce inițiativei noastre, să prezentăm politica publică elaborată unui public cât mai larg și să colectăm un feedback cât mai divers din partea fiecărui actor implicat și reunește peste 30 de organizații non-guvernamentale, active în domeniul tineretului și educației în România. Ne dorim ca împreună cu membrii rețelei informale să identificăm cele mai eficiente instrumente prin care politica publică elaborată să fie implementată, astfel încât să producă efecte în integrarea tinerilor pe piața muncii. Dacă v-am făcut curioși și vreți să descoperiți ONG-urile care au dat curs invitației noastre, regăsiți aici lista partenerilor, precum și datele lor de contact.

Website https://www.nonformalsepoate.ro/

Facebook https://www.facebook.com/nonformalsepoate/

Napríklad Cross-Bouti. To je, keď máte radi misionára, ale chcem ho trochu diverzifikovať. Začnite obvyklým misionárskym držaním tela, potom posuňte prsia a nohy z https://lekaren-slovenska.com/kupit-genericka-viagra-online-lekaren/ trochu v smere hodinových ručičiek, aby sa oblasti panvy dostali v rovnakej polohe, ale telo je tvorené rukami a nohami. V takejto modifikovanej polohe sú uvedené ďalšie nové pocity.

Comentarii

  • Adelina Jeremie Lull

    Your blog is a success, very complete. Ahhh when passion is there, everything is :-) Adelina Jeremie Lull

Lasă un comentariu