ANUNȚ ATRIBUIRE PRESTARE SERVICII DE TRADUCERE

ANUNȚ ATRIBUIRE PRESTARE SERVICII DE TRADUCERE

ANUNȚ ATRIBUIRE PRESTARE SERVICII DE TRADUCERE necesare în vederea derulării workshop-ului pentru dezvoltarea anteprenoriatului transfrontalier în perioada de 10-11 februarie 2020, la Giurgiu, organizat în cadrul proiectului „Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și al resurselor”, cod ROBG-402, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European de Dezvoltare Regională.

Obiectul achiziției: servicii de traducere

Valoarea achiziției: 480 euro fără TVA

Cod denumire CPV: 79530000-8

Tipul de contract: Contract de prestări servicii

Data finalizare achiziție: 07.02.2020

Tipul documentului justificativ: Contract

Denumirea persoanei fizice autorizate/persoanei juridice declarată câștigătoare în urma procedurii de achiziție: Evgeniya Petrova Karageorgieva- Stoyanova

Cod de identificare fiscală: 6004065314

Adresa: str. Dobrodja

Localitatea: Sofia

Țara: Bulgaria

Tel: 0887282531

 

 

 

Comentarii

Niciun comentariu nu a fost postat

Lasă un comentariu