ANUNȚ ATRIBUIRE PRESTARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI MANAGEMENT ȘI SERVICII CONEXE

ANUNȚ ATRIBUIRE PRESTARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI MANAGEMENT ȘI SERVICII CONEXE

ANUNȚ ATRIBUIRE PRESTARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI ȘI MANAGEMENT ȘI SERVICII CONEXE necesare în vederea derulării workshop-ului pentru dezvoltarea anteprenoriatului transfrontalier în perioada de 10-11 februarie 2020, la Giurgiu, organizat în cadrul proiectului „Pescuitul – oportunitate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și al resurselor”, cod ROBG-402, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European de Dezvoltare Regională.

Obiectul achiziției: Servicii de consultanță în afaceri și management și servicii conexe

Valoarea achiziției: 55111,60 RON fără TVA

Cod denumire CPV: 79400000-8

Tipul de contract: Contract de prestări servicii

Data finalizare achiziție: 14.01.2020

Tipul documentului justificativ: Contract

Denumirea persoanei fizice autorizate/persoanei juridice declarată câștigătoare în urma procedurii de achiziție: SC ROCAVI CONSULTING SRL

Cod de identificare fiscală: 16330250

Adresa: Str. Nicolae Constantinescu, nr. 11, bl. 11, ap. 24

Localitatea: București

Țara: România

Tel: 0722844399

 

 

 

 

 

Comentarii

Niciun comentariu nu a fost postat

Lasă un comentariu