Asociația Se Poate este o organizație non-guvernamentală, care a fost înființată în anul 2014.

Misiunea Asociației este aceea de a oferi sprijin atât tinerilor, cât și adulților, accentul fiind pus pe grupurile minoritare, să se integreze în societate. Asociația Se Poate susține dezvoltarea sustenabilă, încurajând în acest sens promovarea și adoparea unor soluții care,să protejeze mediul înconjurător și care să prezerveze patrimoniul național și cultural, existent în mediul rural din România.

Asociația Se Poate își propune să contribuie la promovarea activităților sportive și a celor culturale prin intermediul proiectelor de acest tip, desfășurate atât la nivel național, cât și la nivel internațional.