Fundația Județeană de Tineret Ilfov

foto-2-pentru-cap-1

Din luna martie 2017, Asociația Se Poate a devenit membru al Fundației Județene de Tineret Ilfov. 

La ședință s-a ales o conducere nouă a FJTI care promite o mai mare implicare în realizarea de proiecte destinate tinerilor.  Au rămas de discutat în cadrul unei adunări generale viitoare punctele privind alegerea comisiei de cenzori, modificarea și completarea Actului constitutiv și a RIOF-ului, conform modificărilor intervenite și stabilirea Strategiei de acțiune pentru 2017.

FJT Ilfov are ca scop elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice pentru instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti. Obiectivul principal al proiectelor FJT Ilfov este facilitarea și stimularea participării tinerilor, în toate formele de manifestare, pentru a răspunde nevoilor acestora. Pentru că, ”tineretul nu este o categorie omogenă, ci se caracterizează printr-un dinamism superior mediei populaţiei”.

De aceea, vor fi asumate de către FJT Ilfov următoarele principii şi valori: acţiunea pentru tineri, împreună cu tinerii; abordarea dinamică; egalitatea de şanse; fundamentarea politicilor de tineret pe rezultatele cercetării sociale; flexibilitatea politicilor de tineret.

 

Play Bet365 Casino download.