Infoday Erasmus + Sport

Președintele Asociației Se Poate, Daniel Enăchescu, a participat în data de 3 martie la sesiunea de informare Erasmus+ Sport Infoday, organizată la Bruxelles de către Comisia Europeană și Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Această întâlnire, prezidată de Comisarul European pentru Educație, Tineret și Sport, Tibor Navracsics, a avut drept scop informarea potențialilor aplicanți asupra a ceea ce înseamnă Erasmus+ Sport, oportunitățile de finanțare din cadrul acestui program cât și asupra contextului actual al politicii din domeniul sportului.

The Association Se Poate President , Daniel Enăchescu , participated in  March 3 at the information session Infoday Erasmus + Sport , organized in Brussels by the European Commission and the Education , Audiovisual and Culture .
This meeting , chaired by European Commissioner for Education, Youth and Sport, Tibor Navracsics , aimed at informing potential applicants on what means Erasmus + Sport, funding opportunities under this program and the actual context of policy in the field of sport .


Play Bet365 Casino download.